Sẽ có căn hộ 25m2 cho người thu nhập thấp

Theo dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vừa được xây dựng để lấy ý kiến vào cuối tháng 2.2015, Bộ Xây dựng đã đề xuất quy định về loại nhà và tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội.

can ho 25m2 cho nguoi thu nhap thap 
Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị nhà ở xã hội dưới dạng nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế mỗi căn hộ có diện tích tối thiểu là 25 m2 sàn, tối đa không quá 90 m2 sàn, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tỷ lệ số căn hộ trong dự án phát triển nhà ở xã hội có diện tích sàn từ 25 m2 đến dưới 30 m2 và từ trên 70 m2 đến dưới 90 m2 không quá 20% tổng số căn hộ.

Như vậy, nếu so sánh với quy định tại Nghị định 188/2013/NĐ-CP hiện hành, thì diện tích tối thiểu của các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội đã giảm xuống còn 25 m2, thay vì 30 m2 như tại Nghị định 188. Diện tích căn hộ tối đa cũng được tăng lên 90 m2, thay vì 70 m2.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định: trường hợp nhà ở xã hội là nhà ở liền kề thấp tầng thì tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng của mỗi căn nhà không vượt quá 90 m2, hệ số sử dụng đất không vượt quá 2,0 lần và phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tỷ lệ số căn nhà ở xã hội liền kề thấp tầng trong dự án phát triển nhà ở xã hội có diện tích đất xây dựng từ 70 m2 đến dưới 90 m2 không quá 10% tổng số căn nhà.

Đồng thời, dự thảo nêu rõ, trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng thì phải được Chủ tịch UBND cấp tỉnh chấp thuận. Đối với dự án phát triển nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì UBND cấp tỉnh trước khi chấp thuận có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.

Việc thiết kế nhà ở xã hội riêng lẻ do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng phải bảo đảm chất lượng xây dựng, phù hợp với quy hoạch và điều kiện tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Theo Duyên Duyên (Một thế giới)(24h.com.vn)

Trở lại